12/3/08

Κάπνισμα

Έχει αποδειχθεί πια ότι το ΚΑΠΝΙΣΜΑ είναι η βασικότερη αιτία ....
... των στατιστικών

Δεν υπάρχουν σχόλια: