5/3/08

Δεν μπόρεσε ...

... να αντισταθεί στον πειρασμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: